Stahlguss GS (GE) Stückgewicht bis 100 Tonnen

1 Mal Konverter Stahl:   120 Tonnen Kapazität
1 Stück Lichtbogenofen:  18 Tonnen Kapazität
1 Stück Lichtbogenofen: 3,5 Tonnen Kapazität
2 Stück Induktionsofen: 2x6 Tonnen Kapazität

Abguss Ansicht 2

 

 

 

Sphäroguss GGG (GJS)
Kapazität 25 Tonnen Stückgewicht


Nichteisen (NE) Metalle
2 Ofen: Je 1000 Kg Kapazität

1 Ofen mit: 500 Kg Kapazität
1 Ofen mit: 250 Kg Kapazität